Kwaliteit, veiligheid en klachten

De beste zorg bieden voor uw patiënten staat voorop. Wij van SEDN vinden dat ook en helpen u daar graag bij! We doen er dan ook alles aan om de samenwerking met u zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen.

Kwaliteit en veiligheid

Privacy en AVG

Klachten

Kwaliteit en veiligheid

Wij proberen dit op meerdere gebieden te waarborgen.

SEDN werkt conform de verplichte regels voor hygiëne in de zorg.

Wij werken met moderne digitale röntgen, dexa en echo apparatuur. Onze röntgen apparaten gebruiken de laagst mogelijke dosering die nu verkrijgbaar is. Alle apparatuur valt onder reguliere onderhoudscontracten met de leveranciers. Wij werken ook samen met Sentix, op het gebied van stralingsbescherming en veiligheid van onze apparatuur.

Onze physician assistant en radiologen zijn BIG geregistreerd en hebben vrijwel allemaal ruime ervaring opgedaan in de noordelijke ziekenhuizen of zijn daar nog steeds deels aan verbonden.

Bij en nascholing wordt gedaan volgens de eisen van de specifieke beroepsgroep in Nederland.

Middels meningen en ervaringen van patiënten en aanvragers proberen we de zorg en service zo goed mogelijk uit te voeren en aan te sluiten bij specifieke wensen.

Medewerkers van SEDN verrichten regelmatig zorgvuldige analyse in geval van incidenten.

SEDN is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Privacy en AVG

Wij werken met ICT volgens de AVG normen en hebben met alle partijen waar we mee samenwerken een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Al onze beelden en verslagen worden digitaal uitgewisseld via beveiligde verbindingen met ziekenhuizen en aanvragers.

Beelden en verslagen worden digitaal gearchiveerd op twee fysiek gescheiden server locaties in Nederland gedurende een verplichte termijn van 15 jaar.

Wij delen patiënt gegevens alleen met andere ziekenhuizen of medische instellingen, nadat een patiënt akkoord gegeven heeft, bijvoorbeeld in geval van een vervolgbehandeling elders.

Klachten

Heeft u een klacht voor ons? Dan horen wij dit graag! Uit uw feedback kunnen wij lering trekken om de kwaliteit van onze diensten zo hoog mogelijk te houden.

 

Waar kan ik mijn klacht/suggestie kwijt?

U kunt u klacht/suggestie op twee manieren bij ons neerleggen, deze manieren worden hieronder weergeven:

    1. Klacht ter plekke mondeling aankaarten (informele aanpak)
      Een klacht hoeft niet persé schriftelijk ingediend te worden, dit kan ook mondeling tegenover één van de aanwezige werknemers. Het direct aankaarten van uw klacht is vaak de eenvoudigste route, wat een spoedige klachtenafhandeling makkelijker maakt. Wanneer een klacht mondeling wordt ingediend, kan de klacht informeel worden afgedaan (wanneer beide partijen akkoord zijn). Echter kan ook gekozen worden voor een schriftelijke terugkoppeling over de klacht. Onze werknemers zullen u waar nodig informeren over de klachtenprocedure van SEDN.

 

  1. Via de klachtenfunctionaris (formele aanpak)
    Schriftelijk binnengekomen klachten worden behandeld door een intern aangestelde klachtenfunctionaris die uw klacht centraal laat staan. SEDN beschikt over een klachtenfunctionaris met een eigen email adres specifiek voor klachten: klachtenfunctionaris@sedn.nl. Hier kunt u contact mee op nemen wanneer een klacht en/of suggestie voor SEDN heeft. Eveneens kunt u uw klacht per mail of via de post bij ons indienen (zie gegevens onder aan de pagina).

De klachtenfunctionaris is een neutraal en onafhankelijk persoon. Uw klacht/suggestie zal vertrouwelijk behandeld worden, indien wenselijk kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de bij de klacht betrokken medewerker in kwestie. Voor meer informatie kunt u de ‘klachtenregeling’ van SEDN raadplegen.

 

Vragen over de klachtenregeling

Heeft u vragen over onze klachtenregeling? Dan kunt u middels de onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

 

Contact

Telefoonnummer: 088 744 3000
Mail klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@sedn.nl
Algemene organisatiemail: info@sedn.nl

Postadresgegevens
SEDN
Hoendiep 1
9718 TA Groningen
T.a.v. Klachtenfunctionaris

 

 

SEDN heeft vestigingen in Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Delfzijl.

Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Telefonisch bereikbaar

ma. t/m vrij. van 8.00 – 12.00 uur
en van 12.30 – 16.30 uur
 

Algemene nummer

tel. 088 744 3000 (gratis)

Openingstijden

ma. t/m vrij. van 8.00 – 16.30 uur
 

Volg ons:

Call Now Button